Ürünü düzenle


Bir isim zorunlu
Ürün seçmeniz lazım
kayıt esnasında seçilen ürün için barkod listesine eklenecek
Bir lokasyon zorunlu
You have to select a store
Miktar birim zorunlu
Miktar birim zorunlu

Save & continue to add quantity unit conversions & barcodes
Barcode Store Miktar birimi Miktar Son fiyat Not
Quantity unit from Quantity unit to Factor Grup
Pack Slice 10.0 Product overrides This means 1 Pack is the same as 10.0 Slice

Görsel mevcut değil

Create a private demo instance