Ürünü düzenle


Bir isim zorunlu
Ürün seçmeniz lazım
kayıt esnasında seçilen ürün için barkod listesine eklenecek
Bir lokasyon zorunlu
You have to select a store
Miktar birim zorunlu
Miktar birim zorunlu

Save & continue to add quantity unit conversions & barcodes
Barcode Store Miktar birimi Miktar Son fiyat Not
Quantity unit from Quantity unit to Factor Grup

The current picture will be deleted on save

Create a private demo instance