Stock journal summary


 Ürün
 Transaction type
 Kullanıcı
Ürün Transaction type Kullanıcı Miktar
Un Satın al Demo Kullanıcısı 2000 Grams
Create a private demo instance