Stock journal summary


 Ürün
 Transaction type
 Kullanıcı
Ürün Transaction type Kullanıcı Miktar
Yoğurt Satın al Demo Kullanıcısı 5 Cans
Create a private demo instance